3 תשובות
יש שני סוגים של מ"כ בחיל האוויר -
1. מ"כ טירונים
2. מ"כ של מאבטח מתקנים

בעובדה שם עושים טירונות בחיל האוויר יש 2 פלוגות של טירונות - איתן וחורב. פלוגת איתן היא מורכבת מסגל של מ"כים של חיל האוויר, שהוכשרו בחיל האוויר לעומת חורב שהביאו ממגל.
מ"כ של מאבטח מתקנים, פשוט בבסיסי חיל האוויר יש מ"כ שאחראי על מאטבחי המתקנים, החיילים שבתורנות שמירה... עושים להם תדריכי שמירה, פריקת נשק, הכנסת מכסנית, הם שם אם יש בעיה כלשהי בבסיס או בעיה לשומר ( מבחינה בטחונית למשל פריצה לבסיס, תיק חשוד.)
אנונימית
מגל זה מכית טירונים או קורסיסטים של גובבניקים ומכית בחיל האוויר זה טירונים בשביל היחידה יענו לחיל האוויר עדיף מגל יותר מהנה
לא מבין בזה. אבל אני חושב שחיל האוויר זה משהו חשוב.