10 תשובות
אני אשוב
אני אחזור/אשוב.
אני אחזור
אני אחזור
Aro
אני אחזור/אני עוד אחזור
אני אחזור
אני אחזור
אני עוד אשוב
אז את התרגום הבנת.. כפי שאמרו למעלה אבל מבחינה אחרת זה משפט שהוא חרוש לשחקן שקוראים לו ארנולד שוורצנגר שהוא כמעט חצי מהסרטים האקשן שלו אומר את המשפט הזה הוא אומר במצבים הכי קשים שאי אפשר לחזור אליהם ואז המשפט יוצר הומור שכאילו למרות הכל הוא יחזור ואז הוא אומר I WILL BE BACK.
אני אחזור