תשובה אחת
את עצמך קודם כל
תעודת בגרות
תעודת זהות
אם אני טועה במשהו אז סליחה ~~
באותו הנושא: