4 תשובות
כל בית ספר והמחוייבויות האפשריות שלו, אבל כל התנדבות תתקבל בברכה.
אני מאמינה שאם זה לא ברשימה הם יכולים אולי להגיד לך להביא אישור מרופא או משהו על שעות שהיית שם.
אני חושבת שכן אבל זה צריך להיות ברשימת מקומות ההתנדבות או שפשוט יבקשו ממך אישור שאת מתנדבת שם.
אני יודעת מחברות שהתנדבו בשניידר הם הלכו לילדים הביאו להם ברכות משחקים ופשוט היו איתם ושימחו אותם.
אמלנו בעיר יש "ליצנות רפואית"
שמתנדבים בבית חולים והולכים לשמח ילדים.
בנוסף יש התנדבות שאנשים ארגנו בבית אבות של הבית חולים.
אני חושבת שכדי לך לחכות לשיחה שיהיה לכם בבית ספר ככה אם יש התנדבויות של העיריה אז אולי יש אצלכם גם ליצנות רפואית.