תשובה אחת
אם זה במציאות זה מחמיא תמיד. אם זה עוד אחד מאחורי מסך פחות