2 תשובות
תלוי בדגם אבל הרגילות - 400
400-500 נראה לי