7 תשובות
400 בערך
450 -500
תלוי בצבע של הפסים. השחור לבן זה 500 שקל.
לי עלה 450