2 תשובות
תהליך כימי שבודקים דברים

ופיזיקלי שכבר יודעים את הדברים מראש

כמו תרופות לא ישר מביאים אותם בודקים תופעות לוי ודברים כאלה
אנונימית
שינוי פיזיקלי זה מאפיין של מוצק נוזל וגז. ההרכב של החומר אינוי משתנה.
שינוי כימי זה שינוי בהרכב החומר והשינוי הזה יוצא לנו חומר חדש