4 תשובות
שלוש. כי שנה זו נקבה.
שלוש - שנה טובה
שלוש שנים
שלוש שנים. המילה "שנה" היא נקבה.