תשובה אחת
אני נגד להכניס אותם מלכתחילה.
אין לנו אינטרס שהם יהיו בסדר, אז אני לא רואה למה לסייע להם.