2 תשובות
פליטים אלה אנשים שנמלטו מהמדינה שלהם בעקבות שואה או מלחמה ומחפשים מקלט במדינה אחרת.
אנשים שהוצאו ממקום כולשהו בכוח או שברחו מהמקום.