9 תשובות
אחד
אחד.
אחד.
אחד
שולחן זה זכר. שולחן אחד.
אחד שולחן זה זכר
אחד
באותו הנושא: