2 תשובות
כי אם לא עשית מעשה נחמד או מעשה שגרם למישהו יום טוב, או לפחות מבט חם ונעים היום שלך כביכול הוא יום אבוד.
the poet called the poem count that day lost because she felt very strongly that a day not spent doing something worthwhile or kind is wasted