2 תשובות
מה כוונתך בשירות לאומי בשבס? כלומר שירות בשבס לא?!
אז את לא מתכוונת לשירות רגיל בשבס? כאילו כמו חייל חובה 3 שנים פשוט בשבס. נכון?!