2 תשובות
אם זו מצלמה עם פילם יש לפתחו בחנות צילום. בכמה חנויות יש אפשרות לקבל יחד עם התמונה גם דיסק המכיל את התמונה בצורה דיגיטלית ואז ניתן לשמרו בדרך זו.
אנונימי מומחה סטיפס
תוודה רבבה D:
ניקי כהן
באותו הנושא: