3 תשובות
לא אמור
לא
האיכות תשמר
זה מוריד, אבל זה מוריד כל כך קצת שאנחנו לא רואים את זה.. אבל אם עכשיו תעבירו בין פלאפונים של חברות (100 בערך) תראו הבדל.