3 תשובות
A dream without a plan is just a wish
חלום בלי תוכנית הוא רק משאלה
THE SKY IS THE LIMIT
השמיים הם הגבול
זה מה שכתוב אצלי
There is no elevator to success. You have to take the stairs.
אין מעלית להצלחה, אתה צריך לקחת את המדרגות.