3 תשובות
s זה שיש לך דילאי כאילו לא נשלח
d זה שזה פשוט לא נקרא אהל כן נשלח
r נקרא (כמו ה2 v של ווצאפ כשזה לא כחול זה לא נקראמוכשהם כחולים (r) זה נקרא
s- זה נשלח.
r- זה נקרא.
d- זה התקבל.
s נשלח
d התקבל
r נקרא