תשובה אחת
כנראה לא הכנסת מספיק, זה צריך להיות קרוב לצוואר הרחם