תשובה אחת
שכנראה חשבת עליו הרבה
ונהיה לך עליו חלום