4 תשובות
מותר, אבל זה נחשב פחות מכבד.
לא
מותר, אבל מתוך כבוד עדיף שלא
צום קל.