2 תשובות
יהיה כל נדרי ואחריה ערבית היום בערב.
רוב הציבור מגיע לתפילות הללו.
היום בכניסת הצום תהיה תפילת ערבית, כל נדרי ויש אומרים אפילו את כתר מלכות.