3 תשובות
טסור להדליק
אסור להדליק בכלל
אם בטעות כיבית תשאירי כבוי כי אם תדליקי תעשי איסור נוסף