16 תשובות
ל ה י ו ת.
להיות.
להיות
זה כמו שתגידי לשים במקום לשים.. מה זה לשים, מאיפה באה הה' הזו?
להיות.
בדרך כלל מדלגים על ה-י' ולא כותבים אותה.
לא להיות
אנונימי
להיות
להיות.
להיות ברור.
להיות