7 תשובות
כן.
Aro
כן. אנדוקרינולוג יוכל לתת הערכת גובה סופי
ד״ר ענת פלדמן מומחית סטיפס