3 תשובות
חנויות יצירה
אחרי יוספטל לכיוון בית ספר משטרה הזה איפה שאעבלין ושפרעם וזה היה פעם שוק ישן. שם (אתא)
מתחת לגשר רבין יש המון.
Aro