7 תשובות
למה רק בנים?
הייתי מתקשרת למשטרה
הייתי מגן עליה ומנסה להרוג את המזדיין
משטרה, והולך לתקוף אותו
משטרה
עוזר לה ומעיף אותה ממנו וכנראה גם מנסה להרוג תבן ז
איזו שאלה גזענית.
באותה שזה ערבי-גם אם זה היה יהודי הייתי פועלת באותה צורה
שזה כנראה להתקשר למשטרה ולצעוק עליו מרחוק..
הולכת להפריד בינהם ומזמינה משטרה
וגם אני בלהבה אז הייתי מתקשרת אליהם שיפעלו בדרכים שלהם
אנונימית