15 תשובות
כאילו מאחל שמה אמרת אז שאלוהים יגשים את זה... משהו כזה
שמה שהיא אמרה "יגיע" לאלוהים כילו שהוא ישמע וזה יתגשם. מקווה שעזרתי
זה אומר שאלוהים שומע ומקשיב לכל מה שאנחנו אומרים.
שכאילו אלוהים ישמע אותך ויענה לבקשה שלך או למה שאמרת...
כאילו הלוואי שזה יקרה
שאלוהים יגשים את מה שאמרת
יענו שהלוואי שזה יתקיים.
כמו אמן כזה
או i wish
כמו הלוואי
שיתגשםוזה
שאלוהים יגשים לך אותה
שאלוהים יגשים את מה שאמרת...
סוג של אמן אחרי משפט שאמרת שאת רוצה שיתגשם
זה כאילו מאחל שאת המילים שאמרת ישמע ה' ויגשים
הוא מייחל שזה יתגשם
יענו שמנ שאמרת ה יגשים את זה כזאת ברכה
הוא ילשין עליך לאלוהים.
סתם זה כמו להגיד הלוואי.