6 תשובות
אתה מתכוון למסתערב או פנימי לשחיטות וכדומה? שנייהם קיימים זה חקירות פנים
כן
אלה חיילי מ. צ. שמגיעים לבסיסים בתור חיילים ומחפשים אנשים שעושים סמים וכל מיני
כמובן, זו משטרה לכל דבר.
(אם אתה שואף להתקבל לשם מן הסתם תצטרף להצטיין קודם בתור שוטר צבאי)
אכן.