4 תשובות
מכיר את זה שאתה שולח שאלת מבוגרים לסטיפס נוער?
שואל השאלה:
מנסה להבין מה הקטע של התגובה שלך, באמת? מאיפה האנשים המוזרים האלה מופיעים אין לי מושג
אני אסביר:
לאתר קוראים סטיפס לנוער
והשאלה שלך לא רלוונטית למשתמשים באתר הזה
שואל השאלה:
ילד תעשה טובה ותסתום את הפה ועוף לי מהשאלה