4 תשובות
6.5 ארבעים וחמש דקות שיעור
10 בממוצע, 45 דקות לשיעור
7, 45 דקות שיעור
7, בין 50-40 דקות לשיעור (משתנה)