תשובה אחת
אם שינית שיראו אז זה ישלח אם שינית שלא יראו אז לא ישלח