4 תשובות
מה את אוהבת?
את צריכה לחפש משהו שיש לו משמעות בשבילך. כי אם תבקשי מאחרים זה יהיה משהו שלהם חשוב ואולי לא לך ובגלל זה זה צריך לבוא ממך
love yourself.
never forget.
זה קצת ארוך..;
everyone's an artist, but sometimes life makes you forget
dont dream youre life
live youre dreams