7 תשובות
כן...
הייתי בת 12 ויצאתי ל16+ לא באמת אכפת להם
כן.
Aro
כן ההגבלה היא כללית, לא ספציפית,.
כן
לא אכפת להם
הייתי בת 11 וראיתי סרט של 16