2 תשובות
האם את מתעסקת בזה אז יש לך סיכויים טובים
^ ח ח ח לא.

הסיכויים טובים לאנשים עם קשרים. פרוטקציות.
אנונימית