11 תשובות
כן מאוד
כן
כן
מאודד
היא מאוד יפה לדעתי.
כן
כן נורא! גם הגוף שלה.. וואו):