תשובה אחת
תתחילי בלשאול שאלות קטנות, כמו מה השעה וכאלו.