תשובה אחת
כן. הוא רואה מי מצטרף ללייב שלו. איפה שתהגובות למטה.