תשובה אחת
את חוששת בגלל אותן התמונות?
בעלות איזה אופי הן?
אנונימי
באותו הנושא: