8 תשובות
כל אחד והדעות והמשעים שלו...
W.W
כןיש פה כאלה
וגם אני כזה
כל אחד והדעות והמעשים שלו...
W.W
אני צמה עם טלפון
אני. אבל לא מול אנשים חוץ מהחברה שישנתי אצלה והיא בעצמה הייתה עם טלפון.
אני, אבל יש לי פטור מלצום עקב בעיות בריאותיות חח (= (=
אנונימית