תשובה אחת
בגיל 16 אפשר לגשת לטסט אבל אפשר להתחיל ללמוד לפני