תשובה אחת
כמעט בגיל גיל, עד לגיל פנסיה. בדרך כלל עד גיל 40 בערך שמעתי שיש מתי שמתגייס לצבא שוב כקבע. מעבר לכך לא מגייסים לרוב שוב לקבע.