3 תשובות
לא.
I wish I was better
Aro
i wish i would have been better on math
נשמע לי לטוב לא בטוחה אם זה נכון
אנונימית
I wish that I will be better in Math class
ככה כותבים