14 תשובות
15:05.
Aro
אני כל השבוע מסיים ב3 ו4
הכי מאוחר שסיימתי היה ב- 15:45
19:00
4 וחצי
4:20 הכי מאוחר, זו שעה עשירית
הכי מאוחר חמש...
46 שעות בשבוע