2 תשובות
מגבון?
מגבון ויש דברים מיוחדים להסרת כתמים