תשובה אחת
ההורים. צריך להראות תעודת זהות ואין לך. מקבלים מגיל 16
באותו הנושא: