תשובה אחת
תלוי, את בזבזנית? את רואה משהו וחייבת לקנות?