3 תשובות
זה ממש קשה
מדבר מניסיון
מדברים הרבה ונפגשים כמה שאפשר... אם הוא חשוב לך ואת לו אתם תיסעו גם אם זה רחוק
אם זה לא קורה לבד, זה לא יקרה בכלל. מניסיון, הקשר צריך להיות חזק מספיק ושתהיה אהבה
ממש חזקה כדי שזה יעבוד.
אנונימית