תשובה אחת
יציאות סדירות של חיילים קרביים בחי"ר הן אחת משני הבאות:

1. 11 בסיס 3 בית (11/3)
2. 16 בסיס 5 בית (16/5)