תשובה אחת
גבול מצריים שבו מוצב גדוד קרקל הוא הגבול הכי "חם" מבין הגדודים שציינת.